من خر نیستم من خر نیستم من خر نیستـــــــــــ ــــــم !

فامیل دور: آقای مجری من با زوریکه در این خر میبینم افق های روشنی در برابر خودم میبینم
جیگر:
من خر نیستم
من خر نیستم
من خر نیستـــــــــــ ــــــم !
فامیل دور:
ببخشید جسارت کردم، شما عقابی ،پروانه ای،
من خرم که با تو توی این خونه موندم !!!
😀
Advertisements

یه سریا طرفدار محمد خاتمی ان توی دور بعدی انتخابات, تو همچین سگدونی ای زندگی میکنیم.

سواحل شمال ايران در زمان اعلي حضرت همايوني!

554850_4482711318318_986891260_n

 

عکس اصلی

پیکاسو و نازی ها

دوره جنگ جهانی دوم یک افسر نازی آلمانی به پاریس آمد و از نقاشی های پیکاسو بازدید کرد

وقتی چشمش به تابلوی «گرنیکا» ی پیکاسو افتاد که درمورد جنگ جهانی دوم کشیده بود ،

با آن ترکیب عجیب رنگ ها، آشوب و بی نظمی که در آن تابلو هست به پیکاسو گفت: این کار شماست؟
پیکاسو در پاسخ به او گفت: نه، این کار شماست.

کارتونی تکان دهنده از مانا نیستانی

 

اول سراغ یهودیان رفتند; من یهودی نبودم; اعتراض نکردم
سپس به لهستان حمله کردند; من لهستانی نبودم; اعتراض نکردم
آنگاه لیبرال ها را تحت فشار قرار دادند; من لیبرال نبودم; اعتراض نکردم
بعد از آن نوبت به کمونیست ها رسید; من کمونیست هم نبودم; اعتراض نکردم
و سرانجام سراغ من آمدند; هر چه فریاد کردم و کمک خواستم; کسی باقی نمانده بود که اعتراض کند
(برتولت برشت)

وینستون چرچیل : سیاستمدار كسی است كه …

سیاستمدار كسی است كه حوادث فردا و یك ماه و یكسال بعد را پیش بینی كند و سپس بتواند دلایلی بیاورد كه چرا اتفاق نیفتاد. ((وینستون چرچیل))

كسي كه حفظ جان را مقدم بر آزادي بداند … لياقت آزادي را ندارد (بنجامين فرانكلين)

كسي كه حفظ جان را مقدم بر آزادي بداند … لياقت آزادي را ندارد*

(بنجامين فرانكلين)